Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje:

  • prohlášení o přístupnosti webových stránek STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
  • seznam klávesových zkratek s jejich popisem
  • kontakt na technického správce stránek

Webové stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu a funkčnosti a jsou navrženy s ohledem na vyhlášku č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením. Struktura rozvržení i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Strict. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS).

Nezávislost na vstupním zařízení

Ovládání zvěřejněných stránek není omezeno druhem vstupního zařízení. K obsahu se lze tedy dostat jak s pomocí myši, tak i klávesnice.

Tisk

Součástí webových stránek je také CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky internetového prohlížeče (standardně ikona tiskárny v navigační liště prohlížeče, nebo přes menu Soubor - Tisk).

Klávesové zkratky

Pro nejdůležitější navigační prvky tohoto webu jsou použity následující klávesové zkratky (tzv. accesskeys):

Uvedené zkratky jsou platné pro internetový prohlížeč Mozilla Firefox a Internet Explorer na operačním systému Windows. V jiných prohlížečích se mohou klávesové zkratky lišit - například pro prohlížeč Opera platí [Shift + Esc] + zkratka.

Poznámka: čísla nesmí být používány z numerické klávesnice

V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkčnosti tohoto webu prosím kontaktujte správce.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce serveru - webmaster@mishal.cz. Tato adresa slouží pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkajících se těchto webových stránek.

Vytvořil Mishal.cz