Profil společnosti

STAVEBNÍ PORADNA je společnost pro nezávislé inženýrské a cenové poradenství. Jde o dynamickou firmu, která zahájila činnost v roce 1994 z původně úzké, ale volné spolupráce dvou expertních firem. Úspěšné akce a dynamický vývoj si vynutil změnu řízení a tak od ledna 1995 byla založena samostatná inženýrská firma STAVEBNÍ PORADNA spol. s r. o.

Ihned po svém vzniku STAVEBNÍ PORADNA v oblasti stavebních rozpočtů, kalkulací cen stavebních prací a také v přípravě staveb úzce spolupracovala s firmou STAVOINFO, která se touto činností zabývala již od roku 1991. Obě firmy v té době vytvářely jeden dobře fungující obchodní celek, který svou kapacitou umožňuje pružné nasazení 10-ti kvalifikovaných pracovníků. Tato kapacita, vzájemná zastupitelnost a vysoké odborné znalosti pracovníků byly a jsou předpokladem pro zabezpečení akcí a zakázek i velkého rozsahu. Od 1. 1. 2001 již obě firmy tvoří jeden celek i de jure a to pod obchodním jménem – STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Technické vybavení firmy je na velmi vysoké úrovni. Disponujeme plochou cca 110 m2 kancelářských prostor, 12-ti počítači propojenými servery IBM v sítích Novell a Linux. Jsme plně soběstační v kancelářské, reprodukční, telekomunikační, mobilní počítačové, ale i jiné technice, umožňující profesionální výkon práce.

Silnou stránkou STAVEBNÍ PORADNY je schopnost nadefinování technických podmínek pro zadání stavby projektantům i zhotovitelům, zejména formou podkladů pro zadávací řízení a také zajištění odborného dohledu (TDI) při realizaci stavby.

Kvalitní technické a cenové informace umožňují odborné vyhodnocení nabídek, jako podklad pro rozhodnutí zadavatele. Technický dozor investora (TDI) - naši pracovníci využívají těchto znalostí i při technické kontrole kvality na stavbách a odsouhlasování cen realizovaných prací. Náš systém kontroly a řízení odpovídá obvyklým standardům a zaručuje profesionální, kvalitní a průhledné vedení námi dozorovaných nebo připravovaných staveb.

Vytvořil Mishal.cz