Přehled realizovaných zakázek 1994 – 2017

Inženýrsko – investorská příprava staveb, činnost technického dozoru investora – TDI a Koordinátora BOZP podle druhu staveb

Občanské a průmyslové stavby

 • Vazební věznice České Budějovice – Rekonstrukce výtahu E

  • Zadavatel: Vazební věznice České Budějovice
 • Oprava fasády Zborovská č.p. 80 Hluboká nad Vltavou

  • Zadavatel: Město Hluboká nad Vltavou
 • Obnova městského opevnění v Nových Hradech

  • Zadavatel: Město Nové Hrady
 • PMH – Hluboká nad Vltavou, oprava střechy

  • Zadavatel: Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou
 • Průmyslový areál STAVOKLIMA - Homole

  • Zadavatel: STAVOKLIMA s.r.o. – TDI
 • Stavební úprava dokončené stavby – výstavba serverovny v budově Na Sadech 26, Č. Budějovice

  • Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích – TDI
 • Buškův hamr – rekonstrukce náhonu

  • Zadavatel: Město Trhové Sviny – TDI
 • Zateplení objektu KD a Restaurace Dříteň č.p. 35 akceptační číslo: 14204713; CZ.1.02/3.2.00/14.25664 Technický dozor investora a Koordinátor BOZP

  • Zadavatel: Obec Dříteň – TDI a Koordinátor BOZP
 • Vybavení veřejných prostranství; vybavení skateparku

  • Zadavatel: Město Nové Hrady - TDI
 • Kulturní dům Malenice – zateplení budovy

  • Zadavatel: Obec Malenice - TDI
 • Modernizace obchodu v Byňově

  • Zadavatel: Město Nové Hrady - TDI
 • Rekonstrukce obchodu na náměstí Republiky v Nových Hradech

  • Zadavatel: Město Nové Hrady - TDI
 • Oprava střechy a krovu objektu Statek

  • Zadavatel: Město Nové Hrady – TDI
 • Rekonstrukce areálu fary Malenice (IKS centrum Malenice)

  • Zadavatel: Obec Malenice – TDI a koordinátor BOZP
 • Technický dozor investora a koordinátor BOZP – Rekonstrukce Perkmistrovského domu na hornické muzeum

  • Zadavatel: Město Rudolfov – TDI a koordinátor BOZP
 • Oprava střechy a krovu kulturního zařízení „Český dům“ Nové Hrady, Česká ul. č. p. 79

  • Zadavatel: Město NOVÉ HRADY
 • Stavení úpravy objektu Nové Hrady – Statek – Úprava pultové střechy

  • Zadavatel: Město Nové Hrady
 • Rekonstrukce a přístavba Kulturního domu Trhové Sviny – II. Etapa

  • Zadavatel: Město Trhové Sviny
 • Technický dozor investora a koordinátora BOZP pro projekt Nové Hrady – Investice pro integrovaný rozvoj kultury a kvality společenského a spolkového života: 1) Rekonstrukce objektu „Statky“ Nové Hrady 2) Rekonstrukce společenského sálu Nakolice 3) Stavební úpravy – Nástavba hasičské zbrojnice – Údolí

  • Zadavatel: Město NOVÉ HRADY
 • Multifunkční komunitní centrum "Zámeček" Rudolfov II. etapa

  • Zadavatel: Město Rudolfov
 • Celková rekonstrukce Plaveckého stadiónu České Budějovice – cca 168 mil. Kč

  • zhodnocení technického stavu, důvodová zpráva s návrhem pro postup rekonstrukce
  • zajištění výběrového řízení projektanta, spolupráce s vybranými specialisty
  • využití zahraničních zkušeností, kontrolní propočty a definování cílů rekonstrukce
  • zajištění výběrových řízení na zhotovitele díla (10 částí) a komplexní technický dozor investora (TDI)
 • Rekonstrukce České spořitelny v Českých Budějovicích (TDI) – cca 98 mil. Kč
 • Výstavba areálu – supermarket CB POLO (M Holding)
 • Výstavba areálu firmy Faber-Castell Hluboká nad Vltavou (TDI)
 • Rekonstrukce haly pro potravinářskou výrobu – HITKO ve Veselí n/Lužnicí, (smluvní spolupráce s architekty Zellingerem, Schrenkem a Ruzickou – Linec, Rakousko)
 • Příprava a TDI při rekonstrukci objektu pro Pojišťovnu IPB (dnes ČSOB) v Č. Budějovicích
 • Výběrové řízení a TDI při výstavbě provozní budovy ALFA PRINT České Budějovice
 • Příprava, výběrové řízení, TDI – rekonstrukce objektu firmy LUNIT České Budějovice
 • Jan Hnilica – ČEROZ Praha – příprava, výběrové řízení a TDI – stavební úpravy haly ČB
 • Auto Štangl Praha, zastřešení objektu Průběžná ul., Č. B. (TDI)
 • TDI při rekonstrukci Restaurace "Na Růžku", Rudolfovská ul., České Budějovice
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Celnice a hraniční přechod Nové Hrady
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Rekonstrukce hrobky hrabat Bertholdů v Neznašově
 • Klášter řádu servitů Nové Hrady – Úpravy klášterního prostranství, restaurování plastiky, atd.
 • Příprava, výběrové řízení, TDI – Rekonstr. a dostavba výrobní haly a areálu fy EXTRUDO Bečice
 • Příprava, VŘ a TDI – Rezidence Buquoyů Nové Hrady – Záchranné práce rozsáhlého historického objektu – I. II a III. etapa, komplexní inženýrská činnost při přípravě revitalizace a dostavby objektu
 • Příprava, výběrové řízení, TDI – Rekonstrukce objektů „Koželužna“ v Nových Hradech
 • Příprava, výběrové řízení, TDI – Rekonstrukce historického objektu Kovárny v Nových Hradech
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Rekonstrukce prodejny v Pořežanech – obec Žimutice
 • Příprava, VŘ, TDI při rekonstrukci Hotelu u Města Vídně I., II. a III. etapa (dnes hotel Bellevue) – Český Krumlov – 56 mil. Kč
 • Příprava, TDI – Rekonstrukce šaten – hřiště Borovany, sociální zařízení sálu KD Borovany
 • Příprava, výběrové řízení, TDI – Oprava objektu Městské kulturní domy České Budějovice, a.s.
 • Výběrové řízení – OVS „Seniorský domov u sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku“ – 100 mil. Kč
 • Výběrové řízení – OVS „Dům s pečovatelskou službou Bechyně“ – 50 mil. Kč
 • SCHWAN COSMETICS Český Krumlov – TDI (supervize pro projekční kancel.) – I. etapa 180 mil.
 • Obnova a rekonstrukce kulturní památky „Panský pivovar“ ve městě Kaplice – TDI
 • Příprava, výběrové řízení, TDI – Konferenční pokoje v zámku Nové Hrady
 • TDI – Obchodní centrum TESCO České Budějovice – výkon technického zástupce investora pro sledování postupu výstavby a koordinátora přímých dodávek investora
 • Příprava, výběrové řízení, TDI – Rekonstrukce a oprava Kláštera rytířského řádu v Českém Krumlově
 • Příprava, výběrové řízení, TDI – Rekonstrukce Tovární ulice Český Krumlov
 • Příprava, výběrové řízení, TDI – Splašková kanalizace Choustník
 • Příprava, výběrové řízení, TDI – Mateřská školka Nové Hrady – změna vytápění
 • Příprava, výběrové řízení, TDI – Kuželna Nové Hrady – rekonstrukce objektu
 • Příprava, výběrové řízení, TDI – Laboratoře v zámku Nové Hrady pro ÚSB AV ČR
 • Příprava, výběrové řízení, TDI – Zateplení panelového domu Plešivec, Český Krumlov
 • TDI – výstavba objektu pro společnost Hakona a.s.
 • TDI – Supermarkety TESCO České Budějovice a Veselí nad Lužnicí
 • TDI – Obchodní dům TESCO Veselí nad Lužnicí
 • TDI – Rekonstrukce a oprava Kláštera rytířského řádu s červenou hvězdou – Český Krumlov
 • TDI – Přístavba, nástavba a stavební úpravy skladu knihovního fondu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích
 • TDI – Oprava a rekonstrukce objektu čp. 414 – Kuželna Nové Hrady – Město Nové Hrady
 • TDI – Zámek Nové Hrady- laboratoře- stavební úpravy, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR
 • TDI – TESCO Český Krumlov – Tesco Stores ČR, Praha
 • TDI – Jihočeská vědecká knihovna v Č. Budějovicích – Bezbariérový vstup do budovy Lidická
 • TDI – Lázně Nové Hrady – Rekonstrukce a dostavba objektů Rezidence Buquoyů v N. Hradech
 • a další

nahoru

Vodohospodářské stavby a ZTV

 • ZTV Pod Zámeckým, Nové Hrady – Větev D

  • Zadavatel: Město Nové Hrady
 • Napojení vrtu HV – 4 na vodovodní soustavu Malenice - Zlešice

  • Zadavatel: Obec Malenice
 • Prodloužení vodovodu v místní části Tušť – Nový York

  • Zadavatel: Město Suchdol nad Lužnicí – TDI
 • Heřmaň – kanalizace a ČOV

  • Zadavatel: Obec Heřmaň – Koo BOZP
 • Heřmaň – kanalizace a ČOV

  • Zadavatel: Obec Heřmaň – TDI
 • Vodovod Lhota – v k.ú. Lhota u Vlachnovic a k.ú. Petrovice u Borovan

  • Zadavatel: Obec Mladošovice – Koordinátor BOZP
 • Vodovod Lhota – v k.ú. Lhota u Vlachnovic a k.ú. Petrovice u Borovan

  • Zadavatel: Obec Mladošovice – TDI
 • Oprava havarijního stavu stávající splaškové kanalizace Nové Hrady – Vilová čtvrť

  • Zadavatel: Město Nové Hrady – TDI
 • Kanalizační přípojky Dráchov

  • Zadavatel: Obec Dráchov – TDI
 • Oprava požárních nádrží k.ú. Doubrava, Doubravka, Chrášťany a Koloměřice

  • Zadavatel: Obec Chrášťany – Koordinátor BOZP
 • Oprava požárních nádrží k.ú. Doubrava, Doubravka, Chrášťany a Koloměřice

  • Zadavatel: Obec Chrášťany – TDI
 • ZTV Nové Hrady, Jižní Město, I. etapa – část A

  • Zadavatel: Město Nové Hrady – TDI
 • Nové Hrady, Jižní Město – větev 6: Dešťová kanalizace, splašková kanalizace, přípojka vody

  • Zadavatel: Město Nové Hrady - TDI
 • Nové Hrady – Obnova vodovodu a kanalizace na náměstí Republiky

  • Zadavatel: Město Nové Hrady – TDI
 • ČOV a kanalizace Vlhlavy

  • Zadavatel: Obec Sedlec – TDI a koordinátor BOZP
 • Nové Hrady – Obnova vodovodu a kanalizace na náměstí Republiky

  • Zadavatel: Město Nové Hrady
 • Kanalizace a ČOV Stráž nad Nežárkou

  • Zadavatel: Město Stráž nad Nežárkou
 • Realizace KPÚ Lékařova Lhota – TDI MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

  • Zadavatel: Pozemkový úřad České Budějovice
 • Odstraňování povodňových škod v k. ú. Malenice a k. ú. Bohumilice, okr Strakonice – cca 34 mil. Kč
 • Příprava, výběrové řízení, TDI – Protipovodňová opatření Olešník, okres ČB – cca 14 mil. Kč, Protipovodňová nádrž Hosty
 • Obec Bečice – úprava místní vodoteče
 • Výběrové řízení a TDI – Základní technická vybavenost pro obec Osek
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Oprava vodovodů a kanalizací v Husinci, okres Prachatice
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Inženýrské sítě Olešník, okres ČB
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – ZTV - vodovod, kanalizace a úpravy návsi obec Úsilné
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Odbahnění rybníka v obci Úsilné, Oprava a odbahnění rybníka Jordán – Sedlec, Voborný v obci Choustník, Obecní rybník a Pivovarský rybník v Jistebnicích
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Vodovod pro obec Velká Turná, okres Strakonice
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Čistírna odpadních vod Sedlice u Blatné, okres ST
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Čistírna odpadních vod a kanalizace Osek, okres ST
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Čistírna odpadních vod Volyně a kanalizace, okres ST – 32 mil.
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Kořenová čistírna odpadních vod Slavošovice, okres ČB
 • Příprava, výběrové řízení a TDI při sanaci bazénu na koupališti v Olešníku, okr. Č. Budějovice
 • Příprava obnovy ekosystému rybníka v NPR Řežabinec – Řežabinecké tůně, okr. PI pro AOPK ČR
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Základní technická vybavenost Srubec – soukromý investor
 • ZTV ve městě Borovany – TDI a cenová kontrola
 • TDI – Kanalizační sběrač „B“ v Jindřichově Hradci – 50 mil. Kč
 • Příprava, OVS a TDI – Čistírna odpadních vod a kanalizace Kamenný Újezd – cca 32 mil.
 • TDI – Kanalizace a intenzifikace ČOV v Týně nad Vltavou
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Základní technická vybavenost v obci Přídolí – okr. Č. Krumlov
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Základní technická vybavenost ve městě Nové Hrady – lokalita „Pod zámeckým“ – I. a II. etapa
 • Opatření pro snížení koncentrace arsenu ve veřejném vodovodu Malenice – Zlešice
 • Rozšíření ČOV a oddílná kanalizace v obci Malenice
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Obnova technické infrastruktury v obci Strunkovice nad Blanicí
 • Obnova poškozeného vodovodu, odstranění mikrobiologického znečištění pitné vody, obnova kanalizace a ČOV po povodni v roce 2002 v obci Novosedly
 • Úpravna vody Vacovice
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Zásobování obce Buk pitnou vodou
 • Obec Choustník – Splašková kanalizace Choustník – TDI
 • Obec Hoslovice – Rekonstrukce vodovodu v obci Hoslovice – TDI
 • Obec Miloňovice – Rozšíření a oprava kanalizace v obci Miloňovice – TDI
 • Město Nové Hrady – Intenzifikace ČOV Nové Hrady – TDI
 • Obec Sedlec – ČOV a kanalizace Plástovice – TDI
 • Obec Bělčice – Rekonstrukce ČOV Bělčice – TDI
 • Městys Chlum u Třeboně – Obnova vodovodu DN 150ÚV HAMR – Chlum u Třeboně
 • Vodovod HAMR – obnova vodovodu DN 150 ÚV HAMR-HAMR
 • Obec Olešník – Kanalizace a ČOV – TDI
 • Obec Lenora – Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace v Lenoře – TDI a koordinátor BOZP
 • Obec Včelná – Posílení kanalizační sítě a retenční nádrž – TDI a koordinátor BOZP
 • Město Rudolfov – Kanalizace Rudolfov – TDI a koordinátor BOZP
 • a další

nahoru

Obecní úřady – administrativní budovy

 • Stavební úpravy budovy radnice č.p. 32 v Trhových Svinech

  • Zadavatel: Město Trhové Sviny
 • Stavební úpravy Obecního domu v Červeném Újezdci

  • Zadavatel: Město Lišov
 • Příprava, výběrové řízení a TDI při rekonstrukcích Obecních úřadů Mazelov, Olešník, Městského úřadu III. stupně v Trhových Svinech, Nové Hrady – okres CB a dále Čestice, Malenice, Řepice a Stožice v okrese Strakonice

nahoru

Dopravní stavby

 • Rekonstrukce polní cesty VPC 1 v k. ú. Lékařova Lhota

  • Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice
 • Polní cesta Kamenná Klažary

  • Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice
 • Parkoviště Bezručova, Trhové Sviny

  • Zadavatel: Město Trhové Sviny
 • Parkoviště Kolínů Mlýn, Trhové Sviny

  • Zadavatel: Město Trhové Sviny
 • Cyklistická stezka na levém břehu Vltavy okolo sportovního areálu v Hluboké nad Vltavou, I. etapa

  • Zadavatel: Město Hluboká nad Vltavou – TDI
 • Polní cesty Pv22, Ph11, Nv16 v k.ú. Kamenný Újezd

  • Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj – TDI
 • Realizace PSZ pro KoPÚ v k.ú. Plástovice

  • Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj – TDI
 • Rekonstrukce místních komunikací v Obci Všemyslice Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/35.03369

  • Zadavatel: Obec Všemyslice – Koordinátor BOZP
 • Rekonstrukce místních komunikací v Suchdole nad Lužnicí - Hrdlořezy

  • Zadavatel: Město Suchdol nad Lužnicí – TDI
 • Rekonstrukce místních komunikací v Suchdole nad Lužnicí – Bezručova a Jiráskova

  • Zadavatel: Město Suchdol nad Lužnicí – TDI a Koordinátor BOZP
 • Rekonstrukce ulice Pod Svahem v Rudolfově

  • Zadavatel: Město Rudolfov – TDI
 • Modernizace místních komunikací obce Sedlec pro zvýšení bezpečnosti provozu, Registrační číslo: CZ.1.14/1.5.00/35.03315

  • Zadavatel: Obec Sedlec – TDI
 • Modernizace místních komunikací v Kunžaku, Registrační číslo: CZ.1.14/1.5.00/35.03370

  • Zadavatel: Obec Kunžak -– Koordinátor BOZP
 • Výstavba a zkapacitnění místních komunikací v Nových Hradech, CZ.1.14/1.5.00/31.02989 – Technický dozor investora

  • Zadavatel: Město Nové Hrady – TDI
 • Rekonstrukce části ulice Srubecká, Dobá Voda u Českých Budějovic

  • Zadavatel: Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic – TDI a Koordinátor BOZP
 • Rekonstrukce místních komunikací Kondrač, Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.02995

  • Zadavatel: Obec Kamenná – TDI a Koordinátor BOZP
 • Výstavba a zkapacitnění komunikací v Nových Hradech Cz.1.14/1.5./31.02989

  • Zadavatel: Město Nové Hrady – Koordinátor BOZP
 • Modernizace místních komunikací v Suchdole nad Lužnicí (stavební úpravy místní komunikace Suchdol nad Lužnicí, místní číst Tři Facky a Benátky) – Technický dozor investora

  • Zadavatel: Město Suchdol nad Lužnicí – TDI
 • Modernizace místních komunikací v Suchdole nad Lužnicí (stavební úpravy místní komunikace Suchdol nad Lužnicí, místní číst Tři Facky a Benátky) – Technický dozor investora

  • Zadavatel: Město Suchdol nad Lužnicí – TDI
 • Rekonstrukce chodníku podél Jižní strany náměstí

  • Zadavatel: Město Nové Hrady – TDI
 • Polní cesty Vlhlavy – Polní cesta PH1-R a PH2-R - TDI

  • Zadavatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Pozemkový úřad České Budějovice – TDI
 • Modernizace místních komunikací Nové Hrady – Zlepšení dostupnosti a bezpečnosti na daných úsecích

  • Zadavatel: Město Nové Hrady – TDI
 • Tábor – Křižíkovo náměstí, úprava parteru

  • Zadavatel: Jihočeský kraj - TDI
 • Tábor – Křižíkovo náměstí, úprava parteru

  • Zadavatel: Město Tábor – TDI a koordinátor BOZP
 • Polní cesty Vlhlavy – Polní cesta PH1-R a PH2-R - TDI

  • Zadavatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Pozemkový úřad České Budějovice
 • Modernizace místních komunikací Nové Hrady – Zlepšení dostupnosti a bezpečnosti na daných úsecích

  • Zadavatel: Město NOVÉ HRADY
 • Most ev.č. 13717 – 2 Blatec

  • Zadavatel: Jihočeský kraj
 • Rekonstrukce ulice Nové Město, Trhové Sviny

  • Zadavatel: Město TRHOVÉ SVINY
 • Technický dozor investora a Koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce mostu ve Vodárenské ulici v Třeboni

  • Zadavatel: Město Třeboň
 • Město České Budějovice – rekonstrukce ulic Česká, Radniční, Piaristická, U výstaviště, Větrná a Karla Štěcha
 • Město Rudolfov – rekonstrukce chodníků v Třeboňské ul. – výběrové řízení a TDI
 • Příprava, výběrové řízení a TDI na opravu komunikací pro obce Olešník – Chlumec, Olešník – Nová Ves, Zahájí atd.
 • Příprava, výběrové řízení a TDI na zřízení komunikace ze Štipoklas do Žimutic
 • Město Rudolfov – Parkoviště a zpevněné plochy – restaurace „U Štítu“ – výběrové řízení a TDI
 • Příprava a výběrové řízení – Obnova komunikací Mikroregion Podjavořicko (SAPARD)
 • Město Hluboká nad Vltavou – Cyklostezka podél silnice II/105 Hluboká nad Vltavou
 • Výběrové řízení – OVS „II/406 silnice Jihlava – Třešť – Telč, rekonstrukce povrchů“ – 190 mil. Kč
 • Rekonstrukce MK k Obecnímu úřadu Boršov nad Vltavou – výběrové řízení a TDI
 • Technická příprava, výběrová řízení a TDI při opravách komunikací a odstranění povodňových škod na místních komunikacích po povodních roku 2002 v obcích: Čestice, Čkyně, Doubravice, Hosty, Malenice, Novosedly I. a II. etapa, Radhostice, Štěkeň, Temelín, Vacovice, Vlachovo Březí – Dachov, Mojkov, Kožlí, a Bezručova, Jiráskova, Žižkova ul., obec Záblatí u Prachatic, Zálezly
 • Město České Budějovice – Rekonstrukce Městských sadů České Budějovice – TDI
 • Město České Budějovice – Cyklistická stezka podél řeky Vltavy – TDI
 • Příprava, výběrové řízení, TDI – Rekonstrukce Tovární ulice Český Krumlov
 • Město České Budějovice – Most přes Vltavu v ulici E. Pittera – TDI
 • Město Nové Hrady – Oprava místních komunikací – ul. Údolní, Na Vyhlídce a Husova – TDI
 • Obec Zálezly – Rekonstrukce komunikace a kanalizace – TDI
 • Obec Mnichov – Rekonstrukce komunikace, oprava kanalizace a mostku Mnichov – TDI
 • Obec Bělčice – Rekonstrukce MK Tisov – Záhrobí a Újezdec – Brody po přívalových deštích – TDI
 • Město Nové Hrady – Oprava místních komunikací zajišťujících přístup k turistickým objektům v Nových Hradech – ulice Údolní, Na Vyhlídce a Husova
 • Obec Bělčice – Rekonstrukce silnice II/174 Bělčice, okr. ST, SO 103, 301, 302, 401, 501 a 801
 • Jihočeský kraj – Silnice II/145 Husinec – Bělěč – TDI a koordinátor BOZP
 • a další

nahoru

Školy a tělovýchovná zařízení

 • Přístavba a úpravy ZŠ Dříteň

  • Zadavatel: Obec Dříteň
 • Mateřská škola Dříteň – provětrávaná střešní konstrukce (změna stávajícího zastřešení), včetně klempířských prvků a odvodnění + zateplení

  • Zadavatel: Obec Dříteň – TDI
 • Rekonstrukce a dostavba Základní školy Dobrá Voda

  • Zadavatel: Dobrá Voda u Českých Budějovic – Koordinátor BOZP
 • Zateplení budovy tělocvičny ZŠ v Obci Dobrá Voda u Českých Budějovic akceptační číslo: 14206993; CZ.1.02/3.2.0014.25668 Technický dozor investora a Koordinátor BOZP

  • Zadavatel: Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic – TDI a Koordinátor BOZP
 • Stavební úpravy MŠ Rudolfov; 02 – Pavilon Jesle

  • Zadavatel: Město Rudolfov - TDI
 • Výstavba Mateřské školy Dříteň

  • Zadavatel: Obec Dříteň - TDI
 • Stavební úpravy MŠ

  • Zadavatel: Město Rudolfov - TDI a koordinátor BOZP
 • MŠ Kamenný Újezd

  • Zadavatel: Obec Kamenný Újezd – TDI a koordinátor BOZP
 • Sportoviště Chroboly 1. etapa

  • Zadavatel: Obec Chroboly – TDI a koordinátor BOZP
 • Stavební úpravy MŠ Rudolfov; 02 – Pavilon Jesle

  • Zadavatel: MĚSTO RUDOLFOV
 • Výstavba Mateřské školy Dříteň

  • Zadavatel: OBEC DŘÍTEŇ
 • Rekonstrukce Základních škol Zahájí, Olešník – I. a II. etapa, okres České Budějovice
 • Město Rudolfov – rekonstrukce střechy základní školy + sociály – VŘ a TDI – I. a II. etapa
 • Město Rudolfov – rekonstrukce mateřské školy a jeslí – výběrové řízení a TDI
 • Příprava, výběrové řízení a TDI při rekonstrukci Základních škol Malenice, Sedlice u Blatné, Cehnice v okrese Strakonice
 • Rekonstrukce a dostavba Gymnázia Trhové Sviny – II. etapa, okres České Budějovice
 • Školící a informační centrum, ZŠ Husinec
 • Revitalizační opatření v areálu SOŠ veterinární a zemědělské v Č. B. – příprava, VŘ a TDI
 • Rekonstrukce ZŠ Besednice – VŘ
 • Obec Římov – Rekonstrukce fotbalového hřiště
 • Obec Dolní Dvořiště – Rekonstrukce fotbalového hřiště
 • Stavební úpravy stávající MŠ – stavební úpravy kuchyně a jídelny – ZŠ a MŠ, Vl. Rady 1, ČB – TDI
 • Nástavba na objekt ZŠ – areál ZŠ a MŠ, Vl. Rady 1, Mladé, České Budějovice – TDI
 • Stavební úpravy budovy ZŠ, Matice školské, České Budějovice – TDI
 • Obec Štěkeň – Stavební úpravy ZŠ ve Štěkni – rekonstrukce kuchyně – TDI
 • ZŠ Matice školské 3 Č. Budějovice – Stavební úpravy ZŠ, výměna oken a vstupních dveří – TDI
 • a další

nahoru

Bytová výstavba

 • Příprava, výběrové řízení a TDI – výstavba 21 řadových RD obce Malenice, okres Strakonice
 • Konzultace při výběrové řízení, technický dozor investora – bytový dům Trhové Sviny
 • Příprava, výběrové řízení a TDI bytových staveb – I. etapa, II. etapa a ZTV v Husinci – okres PT
 • Příprava, výběrové řízení a TDI 18 řadových RD (36 bytových jednotek) v Oslově – okres PI
 • Příprava a výběrové řízení na výstavbu ZTV a 21 řadových RD ve Strážném – okres PT
 • Příprava a výběrové řízení na bytový dům (15 BJ) ve Strážném – okres PT
 • Technické konzultace vad panelových domů, cenové kalkulace a příprava rekonstrukcí objektů
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Rekonstrukce obvodových plášťů panelových domů, Bezdrevská 23, Bezdrevská 14, Dlouhá 27, Plzeňská 71–73, oprava domů po povodni Čéčova 23–25 v Českých Budějovicích, Jírovcova 89 v Č. Bud., Otavská 15 v Č. Bud., Plešivec 389, 390 v Č. Krumlově
 • Technické konzultace a TDI na řadě rodinných domů pro individuální stavebníky v okr. ČB a jinde

nahoru

Plynofikace

 • Budějovicko: příprava, výběrové řízení a TDI – Město Rudolfov – STL plynovod v Hlinsku – I. a II. etapa, obce Olešník, Úsilné, Zahájí, Všemyslice – Neznašov, Svazek obcí Blata (Pištín, Sedlec, Čejkovice, Češňovice, Plástovice, Pašice – I. a II. etapa a dále pak III. a IV. etapa – STL plynovody v obcích Dívčice, Zbudov, Dubenec, Sedlec – Lékařova Lhota)
 • Krumlovsko: příprava, výběrové řízení a TDI – plynofikace obce Střítež – Kaplice nádraží
 • Písecko: příprava, výběrové řízení a TDI – plynofikace obec Putim
 • Plzeňsko: příprava, výběrové řízení a TDI – plynofikace Svazku obcí Česká Bříza (Česká Bříza, Hromnice, Žichlice, Chotiná, Jarov) a sdružení obcí Dobříč, Čivice, Koryta, Kacerov.
 • Prachaticko: příprava, výběrové řízení a TDI – plynofikace obcí Buk, Bohumilice, Chlumany, Lčovice Husinec, místní část Výrov, Zálezly
 • Strakonicko: příprava, výběrové řízení a TDI – plynofikace obcí Bezdědovice, Čestice, Chelčice, Chrášťovice, Horní Poříčí, Krty – Hradec, Libín, Libětice, Lnáře, Malenice, Mnichov, Osek, Radošovice, Sousedovice, Stožice a Křepice, Strunkovice nad Volyňskou, Tchořovice – I. a II. etapa, Pracejovice, Přešťovice, Střelské Hoštice, Svazek obcí NIVA (Kocelovice, Chlum, Hajany), Svazek obcí PEKLOV (Němětice, Nihošovice), obec Škvořetice, Pacelice, Tchořovice u Blatné, Velká Turná
 • Táborsko: příprava, výběrové řízení a TDI – obce Sudoměřice u Bechyně a Borkovice, město Planá nad Lužnicí – Strkov
 • Výběrové řízení na zhotovitele akce: plynofikace obcí Sedlice u Blatné, Olešná v okrese Pelhřimov, kasárna Purkratice v okrese Písek a Lhenice v okrese Prachatice, Malý Bor v okrese Klatovy, Dolní Hradiště v okr. Plzeň sever, Hejná, Nezamyslice, Řenče I. a II., Čížkov – Plzeň jih, Dražice v okr. Tábor

nahoru

Teplofikace a technologická zařízení

 • Technický dozor investora pro projekt: CZ.1.02/3.2.00/10.07774; Identifikační číslo 10068843 Snížení energetické náročnosti ZŠ Nové Hrady

  • Zadavatel: Město Nové Hrady
 • TDI při havarijní opravě teplovodních kanálů ÚSPM v Oseku, okres Strakonice
 • Výběrové řízení a TDI při rekonstrukci a plynofikaci kotelny pro ÚSPM Osek, okres ST
 • TDI při rekonstrukci tří plynových kotelen pro obec Sedlice u Blatné
 • Výběrové řízení a TDI při rekonstrukci a plynofikaci kotelny Základní školy Lnáře, rekonstrukci kotelny pro Základní školu Cehnice, plynofikace objektů ZŠ + MŠ, Lidového domu a OÚ Čestice, Teplofikace města Nové Hrady, plynofikace kotelen: ZŠ, Sportovní a kulturní zařízení, OÚ Olešník a dále víceúčelová budova a MŠ Putim
 • Výběrové řízení – OVS „Výstavba zařízení pro spol. výrobu el. energie a tepla z biomasy v Třebíči“
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Rekonstrukce kuchyně v ZŠ v Choustníku
 • Příprava, výběrové řízení a TDI – Rekonstrukce kuchyně v ZŠ O. Nedbala v Českých Budějovicích
 • TDI při Rekonstrukci kuchyně v Domově důchodců a penzionu pro důchodce „Hvízdal“ v Č. Budějovicích

nahoru

Urbanismus a územní plánování

 • Zastupování obce Čestice, a Dřešín v okrese Strakonice, Dolní Bukovsko v okrese ČB při zadání, zpracování a projednání územních plánů obcí.

nahoru

Speciální výběrová řízení

 • auta, sportovní zbraně, vysokozdvižné vozíky, počítače a např. také: Dodávka, instalace a uvedení do provozu femptosekundově zesilovaného laserového systému pro Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Nových Hradech a dále výběrová řízení podle pravidel programů PFARE, SAPARD a ISPA

nahoru

Výběrová řízení

 • na řadu dalších akcí v Jihočeském kraji např. „Sanace skalního svahu nad obytnými domy v Sepekově“, „Sanace Havraní skála Český Krumlov a další zadávací řízení v okresech KT, PS, PJ, TR, JI, KM např. „Státní zámek Kroměříž – Oprava a adaptace prostor“ a ZL např. „Státní zámek Lednice – Inženýrské sítě a zdravotně technické instalace“.

nahoru

Rozvojové studie, investiční záměry a projekty pro zajištění finančních zdrojů

 • Důvodová zpráva pro rekonstrukci Kryté plovárny v Českých Budějovice – příčiny poruch, fotodokumentace, propočet nákladů, doporučený postup přípravy rekonstrukce
 • Důvodová zpráva pro rekonstrukci Základní školy v Sedlici u Blatné – příčiny poruch, fotodoku-mentace, propočet nákladů a návrh etapizace rekonstrukce
 • Technicko – ekonomická studie pro rozhodnutí o realizaci „Rekonstrukce rodinné hrobky hrabat Berchtoldů v Neznašově“
 • Důvodová zpráva pro rekonstrukci objektů v areálu Ústavu sociální péče pro mládež v Oseku – technické zhodnocení objektů, fotodokumentace, orientační propočet nákladů a návrh na přípravu a zajištění rekonstrukce
 • Rozvojová studie pro dostavbu objektů v areálu Ústavu sociální péče pro mládež v Oseku
 • Investiční záměr Dostavba s rekonstrukce polikliniky Sever – Lékařský a polyfunkční dům
 • Důvodová zpráva pro rekonstrukci „Koupaliště ve Volyni“ – příčiny poruch, fotodokumentace, propočet nákladů, doporučený postup přípravy rekonstrukce
 • Studie proveditelnosti „Plavání kojenců a batolat BABY CLUB České Budějovice“ – podklady pro zajištění investiční podpory a přípravu projektu
 • Důvodová zpráva o stavu objektů, podmínkách pro rekonstrukci, propočet nákladů a návrh využití objektů v areálu zámku Střelské Hoštice
 • Podnikatelská zóna Malenice – podklady k zajištění investiční podpory průmyslové infrastruktury z programu Phare – varianty řešení a propočet nákladů, soubor dokumentů pro podání žádosti
 • Průmyslová zóna Borovany – podklady pro zajištění rozvoje zóny a hledání investora
 • Studie proveditelnosti „Opravy po povodni na toku Chřešťovického potoka“ – Phare
 • Investiční záměr pro dostavbu Ústavu sociální péče pro mládež v Oseku „Kontaktní centrum – DOMEČKY“ – návrh řešení, fotodokumentace, propočet investičních nákladů II. etapy
 • Studie proveditelnosti – Nové otáčivé hlediště – II. přírodní divadlo v regionu Jižních Čech – podklady pro zajištění institucionální podpory a financování
 • a další projekty pro zajištění podpory z fondů Phare, SAPARD a ISPA

nahoru

Výběrová řízení a inženýrská činnost na stavbách, které byly financovány z prostředků EU – fond Phare

 • Program podpory z fondů EU „Phare“ – povodně 2002, realizace staveb 2003 – Obnova technické infrastruktury v obcích Malenice, Bohumilice, Temelín, Hosty – cca za 160 milionů Kč
 • Program podpory z fondů EU NP Phare 2003 – část II – Grantové schéma na podporu turistické infrastruktury – Zvýšení průjezdnosti místních komunikací ve směru na unikátní historickou památku v Církvici – románský kostel sv. Jakuba
 • Program podpory z fondů EU NP Phare 2003 – část II – Grantové schéma na podporu turistické infrastruktury – Příbram – Březové Hory – Hornické muzeum; rekonstrukce přístupových komunikací a vybudování parkovacích ploch

Výběrová řízení a na některých akcích v Jihočeském kraji i inženýrská činnost – TDI na stavbách, které byly financovány z prostředků MMR ČR nebo MZe ČR

 • Výběrová řízení na zhotovitele díla v objemu více než 500 milionů Kč – povodně 2002, realizace staveb 2004 na akcích: Opravy a rekonstrukce místních komunikací vč. mostů a lávek přes vodní toky a doprovodné technické infrastruktury.

nahoru

Vytvořil Mishal.cz