Politika kvality

Politika kvality - náhled dokumentu

Pro zabezpečování trvalého rozvoje společnosti, zlepšování její konkurenceschopnosti a uspokojování požadavků zákazníků poskytováním kvalitních, profesionálních a rychlých služeb je vedením společnosti stanovena následující politika kvality.

Naše poslání

Společnost bude zajišťovat všechny procesy a doprovodné činnosti tak, aby vždy ve stanoveném termínu a kvalitě uspokojila požadavky a specifická přání zákazníků. Uspokojovat zákazníka budeme svou flexibilitou, profesionalitou a spolehlivostí.

Naše představa do budoucna

Společnost bude systematicky využívat pro splnění svých cílů vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, zajišťovat jejich soustavné vzdělávání, odborný růst, týmovou spolupráci a vhodně je motivovat k vysoké produktivitě, spolehlivosti a profesionálním výkonům.

Budeme pružně reagovat na měnící se podmínky trhu a legislativy. Jsme si vědomi, že dosahování kvality je nikdy nekončící proces.

Naším cílem je zajistit trvale se zlepšující kvalitu námi poskytovaných služeb v souladu s normami řady ISO 9001, tento systém udržujeme a průběžně rozvíjíme.

Vytvořil Mishal.cz